icon lightspeedLightspeed platform

Headlines

KIES: Algemeen > Design > Headlines

Algemeen

Met "headlines" worden de gezichtsbepalende afbeeldingen bedoeld die op de homepage bovenaan staan (de 'key visuals', ook wel 'hero images' genoemd). Headlines kunnen als "carousel" worden gebruikt (dus meerdere headlines die in een slideshow carousel afwisselend worden getoond), of als één stilstaande afbeelding (indien maar 1 grote headline wordt gebruikt). De headlines zijn zeer geschikt om uw website een unieke, direct herkenbare uitstraling te geven. Daarnaast kunt u hiermee de bezoeker bijvoorbeeld attenderen op speciale acties, en kunt u ook een link aan een headline-dia koppelen om de bezoekers direct te verwijzen naar bijv. een product of categorie.

scrnshot fe berlin headline fullwidth nlVoorbeeld van headline over hele breedte, zonder "headline banners" rechts, en zonder slideshow.
scnshot fe berlin headlines grid3Voorbeeld van headlines met rechts 2 "headline banners", en met grote headline-afbeelding links als slideshow.

Bij dit thema "Berlin" kunt u kiezen hoe u die headlines wilt gebruiken: als 1 grote 'key visual', stilstaand; als een diashow met diverse headlines die in een carousel zichtbaar zijn, of als een combinatie van een of meerdere grote afbeeldingen met rechts 2 kleinere banners.

Pixelafmeting full-width "headlines" (homepage): 1160 pixels (breed). Hoogtemaat: indien geen headline banners worden gebruikt (dus bij gebruik van full-width headlines), dan is de hoogtemaat vrij te kiezen. Raadzaam is ergens tussen 350 en 700 pixels (bij breedte van 1160px).
Worden de headline banners wel geactiveerd, dan dient de grote headline-afbeelding (links) minimaal 777 x 442 pixels te zijn.

Pixelafmeting "headline banners" (rechts van grote headlines links): 375 pixels (breed), hoogte 216px.
Gebruik alleen afbeeldingen die minimaal deze pixelmaten hebben voor het beste resultaat (grotere afbeeldingen worden automatisch teruggeschaald).

scrnsht bo berlin headlines00
Indien u meerdere afbeelding als headlines uploadt, worden deze in principe automatisch als een diashow getoond.  Uploadt u maar 1 afbeelding, dan wordt dit standaard als 1 grote stilstaande "hero image" getoond, over de hele breedte van het thema (maximaal 1160 pixels).
Headlines instellen (slideshow)
De instelling voor de "headlines" op de homepage

Instellingen headlines

Zie 03b. HOME PAGE: Headlines (slider)

De eerste belangrijke instelling is de vraag, of u de 2 "headline bannes" wilt gebruiken, of niet (dus juist een full-width headline afbeelding wilt hebben). Deze keuze bepaalt vervolgens waar de ge-oploade afbeeldingen worden geplaatst, en met welke afmeting.

scrnshot bo berlin headlinebanner presetDe instelling voor full-width headlines (vinkje staat uit), of voor een headlines-indeling met 1 of meerdere "key" headlines links (eventueel als slider), en 2 "headline banners rechts (vinkje moet dan aan staan).

Bij keuze voor gebruik van full-width headlines

  • zorg dat de optie "Show Headline Banners" uitgevinkt is
  • nu worden alle geüploade headline afbeeldingen full-width getoond. Upload u hierbij maar 1 afbeelding, dan kijgt u dus 1 full-width headline, zonder slideshow. Upload u in deze instelling meerder afbeeldingen, dan worden die automatisch in een slideshow (carousel) getoond.

Bij keuze voor indeling met 2 headline banners (rechts)

In "Berlin" worden de 1e twee afbeeldingen die als headline worden geüpload, gebruikt voor de 2 kleinere banners rechts van de hoofd-headline (key visual). De daaropvolgende headline-afbeeldingen worden gebruikt voor de grote headline(s). Gebruikt u dus maar in totaal 3 headlines, dan krijgt u 2 kleine banners rechts en 1 grote headline over de hele breedte. Wilt u een slideshow maken van de grote headline, dan moet u 4 of meer headline afbeeldingen uploaden; vanaf afbeelding #3 worden die dan in de vorm van een slideshow getoond.

NB: De volgorde van de headlines na uploaden bepaalt, welke headline-afbeelding op welke plek wordt gezet.
scrnshot fe berlin headlines01 nl
Headline afbeelding #1 en #2 worden getoond als "headline banners" (rechts); de rest als grote headline afbeeldingen).
De eerste twee headlines zijn bedoeld voor de kleine banners rechts; vanaf de 3e headline worden ze getoond als grote headline of headlines (in een carousel). Na uploaden kan door het veranderen van de volgorde de positie van iedere headline-afbeelding worden veranderd.
NB: op kleinere apparaten (kleiner dan 1024px breed) komen de "headline banners" automatisch te vervallen, om geen onnodige ruimte (en data) te verbruiken. De "main banners" halverwege de homepage blijven wel altijd zichtbaar. Gebruikt u deze "main banners" dus om acties te promoten die altijd in beeld moeten blijven.

Instellingen slideshow en headline teksten ("captions")

De gehele sectie met headlines (slideshow) en headline banners kan worden gede-activeerd via de instelling in de backoffice onder "03 Pagetype: Homepage - Headlines (slideshow)". Alle headlines en headline banners zijn dan niet meer zichtbaar. Hieronder ziet u de instellingen.

 scrnshot bo berlin headlines05 nl
Instellingen voor de secties "Headline banners" en "Headlines (slideshow)"

Let op, m.b.t. het gebruik van de "controlknopjes" voor de headlines en het tonen van de "stippen" om het aantal dia's te tonen:  
Als u de headlines gebruikt als "slider", dus met meerdere opeenvolgende afbeeldingen, kunt u desgewenst de "controlknopjes (links en rechts van de headline slider) tonen, samen met de stippen onderaan de headlines die het aantal headline-afbeeldingen in de slider aangeven. Gebruik hiervoor de instelling "Show dots for slides" (zie bij hoofdstuk 03b. HOME PAGE: Headlines (slider)) om deze stippen en knoppen te activeren. 

Headlines koppelen aan pagina's

De "headlines" kunnen worden voorzien van een link naar een specifieke pagina, bv. een categorie -of merkenpagina, of een bepaalde productpagina. Maar u kunt ook een andere "custom" link eraan koppelen. 

Koppelen van headline aan een categorie (voorbeeld)
Iedere "headline"-afbeelding kan gelinkt worden aan een bepaald product, merkpagina of categoriepagina, of een andere pagina naar keuze. Zo kunt u de headlines gebruiken om bijvoorbeeld promotie-acties aan te kondigen.